top of page
Achtergrond.png
Achtergrond.png

Lidmaatschap

€ 21,-

Junioren contributie per Kwartaal

De contributie zal per kwartaal d.m.v. een door u af te geven machtiging van uw bank- of girorekening worden afgeschreven. Indien geen machtiging wordt afgegeven, is de contributie per jaar vooruit verschuldigd.

Aanmelden kan middels ingevuld inschrijfformulier.

Dit kan op speelavonden worden ingeleverd in de sporthal bij één van de bestuursleden.

€ 37,50

Senioren contributie per kwartaal

Bij de volgende situaties geldt een gereduceerd tarief:

  • bij afwezigheid door een langdurige ziekte / blessure
    (na aanvraag bij het bestuur)

  • bij afwezigheid door zwangerschap
    (na aanvraag bij het bestuur)


     

€ 4,50

Bondscontributie  senioren & junioren per kwartaal

Dit dient schriftelijk (bij voorbaat via de E-mail) te gebeuren. Er geldt een opzegtermijn van één kalendermaand en eindigt op de laatste dag van het kalenderkwartaal.
Indien een lidmaatschap niet voor 1 december is opgezegd, zal de volledige bondscontributie voor het daarop volgende jaar in rekening worden gebracht.

Adreswijzigingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven per email of via secretariaat.

Eénmalig inschrijfgeld € 5,-

bottom of page