top of page
Achtergrond.png
Achtergrond.png

Inschrijfprocedure:
Na ontvangst van het volledig ingevuld en ondertekent formulier ontvangt u een bevestiging van de aanvraag.
De oproep voor de eerste speelavond is afhankelijk van het bestaan van een eventuele wachtlijst.
Na de oproep geeft de BCZ u de mogelijkheid om 3x gratis een speelavond te volgen.
Hierna wordt het lidmaatschap definitief, tenzij u binnen deze periode besluit om af te zien van het lidmaatschap.
BCZ is aangesloten bij Badminton Nederland (BN). Hiervoor is de BCZ per lid Bondscontributie verschuldigd.
Deze bijdrage zal evenals de door u verschuldigde contributie, door de BCZ worden geïnd.

Basislessen junioren (vanaf 7 t/m 17 jr):
Bij de Junioren worden de lesuren door een gediplomeerde Badmintontrainer met een aantal begeleiders gegeven.
Voor de juniorgroepen is deelname aan deze lesuren verplicht.

Lessen senioren >18:
BCZ geeft de mogelijkheid om gratis een aantal basislessen te volgen.
Het aantal lessen, zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Nieuwe leden hebben les op woensdagavond van 19.45 uur - 20.30 uur.

Contributiebetaling:
De contributie voor het badmintonseizoen wordt over het jaar verdeeld, en door BCZ per kwartaal geïnd.
Dit gebeurt door een door u af te geven automatisch incasso opdracht.
Hebt u bezwaar tegen een automatisch incasso, dan zal het bedrag voor het gehele seizoen, vooruit dienen te worden voldaan.
De kosten voor bondscontributie worden in het 1e kwartaal geïnd.

Gereduceerd tarief:
Bij de volgende situaties geldt een gereduceerd tarief:
- bij afwezigheid door een langdurige ziekte / blessure (na aanvraag bij het bestuur)
- bij afwezigheid door zwangerschap (na aanvraag bij het bestuur)

shuttle2.JPG
bottom of page